March 15, 2015

Lewat kebelakangan mata ini cepat rasa kelat.
jam 8 mata sudah seperti ada gam cepat mahu lekat antara keduanya.
petanda sudah tua badan di mamah usia.